Over IMPRESS

In Nederland overlijden elk jaar 20.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Bij vrouwen worden deze ziekten vaker gemist en schiet de behandeling nog te kort. De IMPRESS onderzoeksgroep zet zich in om de zorg voor vrouwen met hart- en vaatziekten te verbeteren. Wij gaan dit doen door bestaande kennis te bundelen, onderzoek te stimuleren en daar waar mogelijk in de praktijk implementeren.

DOEL IMPRESS

VERBETEREN VAN DE GEZONDHEIDSZORG
IMPRESS is een Nederlands nationaal consortium opgericht om de zorg voor vrouwen met hart- en vaatziekten te verbeteren
INFORMATIE
Ons doel is om bestaande kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen te verzamelen en te verspreiden.
IMPLEMENTATIE
We ontwikkelen een digitale beslishulp voor de huisarts en cardioloog om gemiste en vertraagde diagnoses bij jonge vrouwen te voorkomen.

DIGITALE BESLIS HULP VOOR DE HUISARTS

Eerder onderzoek en ervaring in de praktijk leert dat veel vrouwen bij de huisarts komen met symptomen waarvan onduidelijk is of deze een uiting zijn van hart- en vaatziekten. Voor de huisarts is het daarom een uitdaging om te bepalen wie er doorgestuurd moet worden voor verder onderzoek naar de cardioloog. Met name bij vrouwen onder de 60 jaar heeft het niet of te laat stellen van een diagnose een enorme impact. Binnen IMPRESS onderzoeken we de ontwikkeling van een digitale beslishulp. Met deze beslishulp kunnen huisartsen beter bepalen welke vrouwelijke, vooral jonge patiënten met pijn op de borst, zij naar de cardioloog moeten doorverwijzen.

DIGITALE BESLISHULP VOOR DE CARDIOLOOG

Naast vernauwingen in de grotere kransslagaders om het hart, kunnen er ook vernauwingen en vaatspasmen in de kleine bloedvaten van het hart ontstaan. Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. Bij mannen zitten de vernauwingen meestal in de grotere tak van de kransslagaders op één specifieke plek. Bij vrouwen zijn de vernauwingen vaker in de kleinere bloedvaten en zijn over een grotere lengte aanwezig.

Op dit moment is de zorg vooral gericht op het detecteren van vaatvernauwingen in de grote kransslagaders en minder gericht op het detecteren van vaatvernauwingen in de kleine bloedvaatjes. Om problemen in de kleine vaatjes van het hart op te sporen is er een betere diagnose nodig.

Binnen IMPRESS onderzoeken en ontwikkelen we een digitale beslishulp voor cardiologen. Met deze beslishulp kunnen cardiologen beter bepalen of vrouwen een hartkatheterisatie nodig hebben of niet. Met een hartkatheterisatie kunnen kransslagadervernauwingen op worden gespoord. Speciale metingen tijdens een hartkatheterisatie kunnen uitwijzen of een patiënt problemen in de kleine vaten of vaatspasmen heeft.

Omdat hartkatheterisaties belastend zijn, bestuderen we daarnaast binnen IMPRESS welke minder belastende scans deze problemen ook kunnen vaststellen. De vrouwen die onderzocht worden in deze situatie vragen we ook om mee te doen aan nieuwe medicijnstudie om hartklachten te verminderen.

IMPRESS is een Nederlands nationaal consortium dat is opgericht door prof. dr. ir. Hester den Ruijter en prof. dr. ir. Eric Boersma in 2020. IMPRESS wordt gefinancierd door de Hartstichting en ondersteund door ZonMw, NVVC, Harteraad, WCN en NFU. Zij vormen een onderdeel van de in totaal tweeëntwintig onderzoeks- en zorginstanties die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Die werken samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.
Woman Hearth

MAAK KENNIS MET HET
TEAM ACHTER IMPRESS

Bekijk ons team

ABOUT IMPRESS

The IMPRESS consortium is established by prof. dr. ir. Hester den Ruijter and prof. dr. ir. Eric Boersma in 2020. IMPRESS is supported by its partners Hartstichting, NVVC, Harteraad, WCN and NFU and, therefore, embedded within the Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). IMPRESS contributes to the overall ambition of the DCVA to reduce the burden of cardiovascular disease. IMPRESS will pursue a strong implementation strategy that follows relevant clinical questions, combines translational research efforts, and collects, summarizes and disseminate existing knowledge. 

In the Netherlands in 2017 more women (20k) than men (18k) died of cardiovascular diseases (CVD). In contrast, the number of hospital admissions for CVD in men (157k) was considerably larger than in women (108k). This seemingly paradoxical pattern can be explained by the important age-difference in the epidemiology of CVD between women and men. Men, on average, are being confronted with CVD years earlier in life than women. For example, in men, 67% of all CVD hospitalizations had occurred in those <65 years, whereas in women this figure was only 52%. These bare numbers are indicative for sex-differences in the genesis and clinical course of CVD.

Over the last decade, considerable insight has been gained in the pathophysiological processes underlying differences in CVD between women and men. Several Dutch national funding bodies and governmental institutions, including the Nederlandse Hartstichting (NHS) and The Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw) have been a motive force in this respect. For example, sex-differences were studied in all (large) Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON) consortia that were funded by the NHS, addressing the broad spectrum of CVD. Currently, however, knowledge and information on sex- (biological) and gender- (behavioral and social) specific CVD treatment is difficult to find for patients, researchers, policy makers and other interested parties. As a consequence, topics potentially ready for implementation on sex-specific prevention, diagnosis and treatment of CVD are not identified.

Therefore, the IMPRESS consortium will collect, disseminate and identify existing knowledge ready for implementation on sex- and gender differences in CVD through a Knowledge Platform. As knowledge on CVD in men has been the cornerstone of our current care, the Platform will have a special focus on implementation of knowledge on CVD in women. Our ambition for the Platform is that it will be leading in accelerating knowledge use by its stakeholders (patients, medical specialists, policy makers, etc.) on sex and gender in CVD. Combined information from knowledge syntheses and results from existing (CVON) consortia will yield information ready for implementation. Different implementation strategies have been developed, and the overlapping theme seems to be the engagement of a wide range of stakeholders from multiple disciplines to address the complex implementation challenges. During the course of this consortium we aim to implement research findings in a sex- and gender sensitive manner in the clinical arena.

It could be understood that the implementation- and research agenda of IMPRESS will be determined in close collaboration with the broad range of stakeholders. However, in view of the importance of the topic, already at this early stage, we define improving the diagnosis of heart disease in women as top priority.

impress  
Het Nederlandse onderzoeks-consortium naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. 

IMPRESS wordt gefinancierd door de Hartstichting en ondersteund door ZonMw, NVVC, Harteraad, WCN en de NFU.

Het consortium IMPRESS maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).
Over IMPRESSconsortium.nl
© 2023 impressconsortium.nl
 design and development by Dunico.nl
arrow-right