Onderzoek

Onderzoek en ambitie

Eerder onderzoek én ervaring in de praktijk leert dat veel vrouwen zich presenteren met symptomen waarvan onduidelijk is of deze een uiting zijn van hartziekten. Die symptomen zouden bijvoorbeeld ook goed kunnen passen bij jonge vrouwen (jonger dan 60 jaar) met algemene overgangsverschijnselen .

Voor de huisarts blijft het daarom een uitdaging om te bepalen wie er doorgestuurd moet worden voor verder onderzoek naar de cardioloog. Regelmatig wordt hierbij de juiste diagnose gemist of duurt het te lang voordat deze gesteld wordt. Dit is vooral een probleem bij jongere vrouwen. 

Binnen de IMPRESS onderzoeksgroep onderzoeken we óf en hóe het diagnostische traject bij jongere vrouwen met symptomen van hartziekten verbeterd kan worden. We hebben daarbij aandacht voor lichamelijke, psychosociale en etnisch-culturele aspecten. Daarnaast doen we onderzoek naar de oorzaken van versnelde slagaderverkalking bij jonge vrouwen.

HET IMPRESS CONSORTIUM HEEFT DE AMBITIE OM

1.  
Een kennisplatform op te zetten om bestaande kennis over sekse- en genderaspecten van hart- en vaatziekten te verzamelen, samen te vatten en te prioriteren;
2.  
Een geslachtsspecifiek diagnostisch hulpmiddel te ontwikkelen ter ondersteuning van de besluitvorming door huisartsen bij jongere vrouwen, inclusief vrouwen die tot etnische minderheidsgroepen behoren;
3.  
Onderzoek te doen naar mechanismen van endotheliale (dys)functie bij jonge vrouwen;
4.  
Een beslissingsondersteunend  instrument te ontwikkelen om microvasculaire angina/vasospastische angina uit te sluiten bij patiënten met aanhoudende angina zonder obstructieve coronaire hartziekte.
5.  
Bestaande kennis in de klinische praktijk te implementeren.

 LANGE TERMIJN AMBITIES

"Het is onze ambitie om op lange termijn om gemiste en vertraagde diagnose van hartziekten bij vrouwen te verminderen. 

Als belangrijke spin-off zal deze inspanning niet alleen de cardiovasculaire zorg voor vrouwen rechtstreeks verbeteren, maar ook de lopende onderzoeksinspanningen naar hart- en vaatziekten bij vrouwen verbinden."
impress  
Het Nederlandse onderzoeks-consortium naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. 

IMPRESS wordt gefinancierd door de Hartstichting en ondersteund door ZonMw, NVVC, Harteraad, WCN en de NFU.

Het consortium IMPRESS maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).
Over IMPRESSconsortium.nl
© 2023 impressconsortium.nl
 design and development by Dunico.nl
arrow-right