TERUG NAAR OVERZICHT

Samenwerking met bedrijven

Om de diagnose en behandeling bij vrouwen met mogelijke hartklachten te verbeteren heeft de IMPRESS consortium onderzoeksgroep een subsidie van 300.000 euro van ZonMw ontvangen. In Nederland overlijden elk jaar 36.000 mensen, van wie de helft vrouwen, aan hart- en vaatziekten.

Veel vrouwen ervaren klachten waarvan onduidelijk is of deze een uiting zijn van hartziekten. Ook voor huisartsen en cardiologen is dit een uitdaging. Soms wordt de juiste diagnose gemist of duurt het te lang voordat die wordt gesteld. Dit willen we gaan verbeteren door een beslishulp te ontwikkelen.

Beslishulp

Het IMPRESS-consortium gaat een keuzehulp doorontwikkelen om vrouwen met hartklachten te helpen op tijd naar de huisarts te gaan en hen te ondersteunen bij het gesprek met de huisarts. Daarnaast willen we een sekse-specifieke software-beslishulp in de praktijk implementeren. Deze beslishulp helpt tijdens het 'samen beslissen’ in de spreekkamer van de cardioloog om te bepalen of extra beeldvormend onderzoek nodig is.

Samenwerking MEDxAI

Binnen het UMC Utrecht implementeren we de software en onderzoeken we de ervaringen van cardiologen en patiënten. Op basis hiervan voltooien we de software en implementeren we de software binnen andere ziekenhuizen. Om de software door te ontwikkelen werken we samen met de start-up MEDxAI.

Bron: UMC Utrecht

MEER INFORMATIE

impress  
Het Nederlandse onderzoeks-consortium naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. 

IMPRESS wordt gefinancierd door de Hartstichting en ondersteund door ZonMw, NVVC, Harteraad, WCN en de NFU.

Het consortium IMPRESS maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).
Over IMPRESSconsortium.nl
© 2023 impressconsortium.nl
 design and development by Dunico.nl
arrow-leftarrow-right