TERUG NAAR OVERZICHT

Hart- en vaatziekten bij vrouwen in de huisartsen praktijk (e-learning)

Wat te doen bij pijn op de borst zonder aanwijzingen voor obstructief coronairlijden?

Een groot deel van patiënten met klachten van pijn op de borst waarvoor niet direct aanwijzingen zijn voor obstructief coronairlijden hebben mogelijk coronaire vaatdysfunctie. Onder coronaire vaatdysfunctie wordt verstaan spasmen van de kranslagaders, en/of coronaire microvasculaire dysfunctie (CMD).

In de Landelijke Transmurale Afspraak Stabiele Angina Pectoris (LTA SAP) wordt beperkt aandacht besteedt aan stabiele angina pectoris ten gevolge gevolg van coronaire vaatdysfunctie. Er is daarom een nascholing ontwikkeld, met als doel om bij te dragen aan adequate herkenning, doorverwijzing, en behandeling van patiënten met (verdenking op) coronaire vaatdysfunctie.

Deze geaccrediteerde e-learning is gebaseerd op de NVVC leidraad 'pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden' en op de 'Landelijke Transmurale Afspraak Stabiele Angina Pectoris' vanuit het NHG, en is ontwikkeld in samenwerking tussen onderzoekers, cardiologen en huisartsen vanuit de HartvaatHAG.

De e-learning is op dit moment nog in ontwikkeling en zal zo spoedig mogelijk online worden geplaatst.

Colofon
De e-learning is opgezet vanuit de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) gender werkgroep in 2021 door Drs. Els Olde Bijvank, Drs. Roxana Menken, en Dr. Paula Mommersteeg. Uitgangspunt was de nascholing voor cardiologen op basis van de NVVC leidraad “Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden” (1). Dit is aangepast in overleg, waarbij uitgegaan is van de Landelijke Transmurale Afspraak Stabiele angina pectoris (LTA-SAP)(2) en de NHG standaard Stabiele Angina Pectoris(3) van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Aan de uiteindelijk versie hebben meegewerkt huisartsen vanuit de Hart- en Vaatziekten huisartsen adviesgroep, de HartvaatHAG; Drs. Paul Smits, Prof. Frans Rutten, en em. Prof. Henk de Vries. Vanuit de NVVC gender werkgroep hebben Dr. Joan Meeder en Dr. Suzette Elias-Smale advies gegeven. De e-learning module is door Splintt ontwikkeld. Het IMPRESS consortium heeft financiering beschikbaar gesteld om de accreditatieprocedure en het online beschikbaar maken door SCEM mogelijk te maken.

MEER INFORMATIE

impress  
Het Nederlandse onderzoeks-consortium naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. 

IMPRESS wordt gefinancierd door de Hartstichting en ondersteund door ZonMw, NVVC, Harteraad, WCN en de NFU.

Het consortium IMPRESS maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).
Over IMPRESSconsortium.nl
© 2023 impressconsortium.nl
 design and development by Dunico.nl
arrow-leftarrow-right