TERUG NAAR OVERZICHT

Implementatie van onderzoek in de praktijk

Om problemen in de kleine vaatjes van het hart op te sporen is er een betere diagnose nodig. Het gaat om mensen die klachten van pijn op de borst hebben, maar bij wie geen vernauwingen in de kransslagaders te zien zijn (INOCA).

Het IMPRESS consortium onderzoekt welke kernelementen belangrijk zijn om de INOCA-aanbeveling succesvol te implementeren. De aanbeveling heeft als doel om gemiste en vertraagde diagnoses van dit type hartziekte te verminderen. Implementatie van een nieuwe aanbeveling of richtlijn in de gezondheidszorg is altijd een uitdaging en nog meer in het geval van INOCA, dat door zowel patiënten als behandelaars als een ‘vrouwenprobleem’ wordt beschouwd.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  • Ten eerste willen we genuanceerd beeld geven van de beweegredenen van cardiologen om de INOCA-aanbeveling (niet) uit te voeren. Dit willen we bereiken door interviews met cardiologen te houden waarin verschillende elementen die van invloed zijn op de uitvoering aan de orde komen.
  • Ten tweede willen we concrete aanbevelingen doen om de implementatie van de INOCA-aanbeveling te optimaliseren. Deze aanbevelingen zullen worden gedaan door middel van interdisciplinaire focusgroepen op verschillende cardiologie afdelingen in ziekenhuizen in Nederland.

MEER INFORMATIE

impress  
Het Nederlandse onderzoeks-consortium naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. 

IMPRESS wordt gefinancierd door de Hartstichting en ondersteund door ZonMw, NVVC, Harteraad, WCN en de NFU.

Het consortium IMPRESS maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).
Over IMPRESSconsortium.nl
© 2023 impressconsortium.nl
 design and development by Dunico.nl
arrow-leftarrow-right